სპერმის საშვილოსნოსშიდა ინსემინაცია

iui-1
სპერმის საშვილოსნოსშიდა ინსემინაცია გულისხმობს მეუღლის ან დონორის დამუშავებული სპერმის შეყვანას საშვილოსნოს ღრუში წვრილი სტერილური კათეტერის მეშვეობით.
მკურნალობის ეს მეთოდი უმეტესწილად გამოიყენება მამაკაცის ფაქტორით განპირობებული უშვილობის შემთხვევებში, რომელიც გამოწვეულია სპერმატოზოიდების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემცირებით, საშვილოსნოს ყელის ფაქტორით განპირობებული უშვილობის და დაუდგენელი გენეზის უშვილობის დროს.
საშვილოსნოსშიდა ინსემინაციის ჩატარება შესაძლებელია როგორც ბუნებრივ ციკლში (სტიმულაციის გარეშე), ასევე, საკვერცხეების ზომიერი სტიმულაციის დროს ანტი-ესტროგენებით ან გონადოტროპინებით (მედიკამენტებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ფოლიკულის ზრდას).

აღნიშნული პროცედურის წარმატების ინდექსი დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: ქალის ასაკი, ციკლის ტიპზე (ბუნებრივი თუ სტიმულირებული), სპერმის ხარისხზე და, ასევე, უნაყოფობის ხანგრძლივობაზე.