სუროგაცია

surrogacy-processსაკმაოდ რთული პროცესი – სუროგაცია – ითვალისწინებს ერთი ქალის საშვილოსნოს გამოყენებას ბავშვის იმპლანტაციისთვის, მუცლით ტარებისა და გაჩენისთვის სხვა ქალისთვის ან წყვილისთვის, რომელსაც არ შეუძლია ბავშვის ჩასახვა ან მუცლით ტარება ბუნებრივი გზით. დღესდღეობით ასეთი წყვილებისთვის ხელმისაწვდომია შვილის ყოლის რამდენიმე პრაქტიკულად განხორციელებადი ვარიანტი და ერთ-ერთი მათგანია სუროგაცია. ამ პროცესთან დაკავშირებით საუკეთესო გადაწყვეტილებების მისაღებად ორივე მხარემ უნდა უზრუნველყოს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ქმედება, ფსიქიატრიული შეფასების, ყოველმხრივი კონსულტაციისა და დამოუკიდებელი იურიდიული კონსულტაციის ჩათვლით.

ეს პროცესი არაა გათვალისწინებული ყველა უშვილო წყვილისთვის. ჩვენ სუროგაციას, როგორც მკურნალობის მეთოდს, რეკომენდაციას ვუწევთ იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციურ მშობელს სამედიცინო თვალსაზრისით არ შეუძლია ბავშვის ტარება ან არ შეუძლია ჩასახვა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის საშუალებით, როგორიცაა ინ-ვიტრო განაყოფიერება.

არსებობს სუროგაციის ორი ძირითადი ტიპი: ტრადიციული და გესტაციური სუროგაცია. გესტაციური სუროგაცია ფართოდაა რეკომენდირებული, რადგანაც ამ მეთოდის გამოყენებისას სუროგატი დედა (ქალი, რომელიც სხვა ქალისთვის თავის საშვილოსნოში ზრდის ბავშვს) არაა ბიოლოგიურად დაკავშირებული ბავშვთან, რადგან განაყოფიერება ხდება ინ-ვიტრო განაყოფიერების გზით, რომლის დროსაც ბავშვის ბიოლოგიური მშობლებისგან ხდება კვერცხუჯრედებისა და სპერმის აღება და ამათგან მიღებულის ემბრიონის შეყვანა სუროგატის საშვილოსნოს ღრუში.

სუროგაციის პროცესი შემდეგ ეტაპებს მოიცავს:

  • პოტენციური მშობლებისა და სუროგატის სამედიცინო შემოწმება
  • ორივე მხარის დამოუკიდებელი სამეანო და ფსიქოლოგიური შეფასება
  • ინდივიდუალური გასაუბრება სუროგატთან და მის პარტნიორთან და პოტენციურ მშობლებთან
  • იურიდიული კონსულტაცია პროცესში ჩართულ პირთა უფლება-მოვალეობების შესახებ
  • ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლი
  • ორსულობის დადასტურებისთანავე ორსულობის პატრონაჟი

სუროგატი დედობა რთული გადაწყვეტილებაა და დაწყებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ტესტირება პროცესისთვის თქვენი ვარგისიანობის დასადასტურებლად. ეს მოიცავს სუროგატი დედობისთვის თქვენი ვარგისიანობის დეტალურ შეფასებას და თქვენი კანდიდატურის დამტკიცებისთანავე პროცესი იწყება.

სუროგატი დედობა რთული გადაწყვეტილებაა და დაწყებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ტესტირება პროცესისთვის თქვენი ვარგისიანობის დასადასტურებლად. ეს მოიცავს სუროგატი დედობისთვის თქვენი ვარგისიანობის დეტალურ შეფასებას და თქვენი კანდიდატურის დამტკიცებისთანავე პროცესი იწყება.