სუროგაცია

surrogacy-processსუროგაცია ითვალისწინებს სუროგატი დედის საშვილოსნოში სხვა უშვილო წყვილის ემბრიონის გადატანას ორსულობის მისაღებად.
ჩვენ სუროგაციას, როგორც მკურნალობის მეთოდს, რეკომენდაციას ვუწევთ იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციურ მშობელს არ აქვს საშვილოსნო (თანდაყოლილი აპლაზია – როკიტანსკის სინდრომი ან ოპერაციული ჩარევის გამო).
არსებობს სუროგაციის ორი ძირითადი ტიპი: ტრადიციული და გესტაციური სუროგაცია. გესტაციური სუროგაცია ფართოდაა რეკომენდირებული, რადგანაც ამ მეთოდის გამოყენებისას სუროგატი დედა (ქალი, რომელიც სხვა ქალისთვის თავის საშვილოსნოში ზრდის ბავშვს) არაა ბიოლოგიურად დაკავშირებული ბავშვთან, რადგან განაყოფიერება ხდება ინ-ვიტრო განაყოფიერების გზით, რომლის დროსაც ბავშვის ბიოლოგიური მშობლებისგან ხდება კვერცხუჯრედებისა და სპერმის აღება და ამათგან მიღებულის ემბრიონის შეყვანა სუროგატის საშვილოსნოს ღრუში.

    სუროგაციის პროცესი შემდეგ ეტაპებს მოიცავს:

  • პოტენციური მშობლებისა და სუროგატის სამედიცინო შემოწმება
  • ორივე მხარის დამოუკიდებელი სამეანო და ფსიქოლოგიური შეფასება
  • ინდივიდუალური გასაუბრება სუროგატთან და მის პარტნიორთან და პოტენციურ მშობლებთან
  • იურიდიული კონსულტაცია პროცესში ჩართულ პირთა უფლება-მოვალეობების შესახებ
  • ბიოლოგიური მშობლის და სუროგატი დედის ციკლების სინქრონიზაცია
  • ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლი
  • ორსულობის დადასტურებისთანავე ორსულობის პატრონაჟი

სუროგატი დედობა რთული გადაწყვეტილებაა და დაწყებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ტესტირება პროცესისთვის თქვენი ვარგისიანობის დასადასტურებლად. ეს მოიცავს სუროგატი დედობისთვის თქვენი ვარგისიანობის დეტალურ შეფასებას და თქვენი კანდიდატურის დამტკიცებისთანავე პროცესი იწყება.

სუროგატი დედობა რთული გადაწყვეტილებაა და დაწყებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ტესტირება პროცესისთვის თქვენი ვარგისიანობის დასადასტურებლად. ეს მოიცავს სუროგატი დედობისთვის თქვენი ვარგისიანობის დეტალურ შეფასებას და თქვენი კანდიდატურის დამტკიცებისთანავე პროცესი იწყება.