გაყინული ემბრიონის გადატანა

ინ ვიტრო განაყოფიერებისას, საკვერცხეების კონტროლირებადი სტიმულაციის შედეგად მიღებული კვერცხუჯრედების განაყოფიერებისას კულტივირებული ემბრიონებიდან ერთის ან ორის გადატანა ხდება საშვილოსნოს ღრუში. დანარჩენი ემბრიონები კი იყინება და ინახება შემდეგი გადატანებისთვის.
ემბრიონების გაყინვა სამომავლოდ საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ კარგი ხარისხის ემბრიონები ინ-ვიტრო განაყოფიერების ან ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექციისთვის კვერცხუჯრედების აღების პროცედურის განმეორებით შესრულების საჭიროებისა და ფერტილობის წამლების მიღებასთან დაკავშირებული დისკომფორტის გარეშე.
გაყინული ემბრიონების კრიოპრეზერვაცია ხორციელდება ვიტრიფიკაციის მეთოდით. გაყინული ემბრიონების გადასატანად ხდება მათო გამოლღობა და გადატანა მენსტრუალური ციკლის სათანადო დღეს.
პაციენტის მომზადება გაყინული ემბრიონების გადასატანად მოიცავს სისხლის ანალიზებსა და ულტრაბგერით გამოკვლევებს მისი მენსტრუალური ციკლის სათანადო დროის განსაზღვრისთვის, ემბრიონ(ებ)ის გადასატანად.