გაყინული ემბრიონის გადატანა

ფერტილობის წამლები ხშირად გამოიყენება საკვერცხეების სტიმულირებისთვის ჩვეულებრივზე მეტი რაოდენობის კვერცხუჯრედების მისაღებად ინ-ვიტრო განაყოფიერების ან ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექციის მეთოდით. თუმცა ქალის საშვილოსნოში გადასატანად მხოლოდ ორი ან სამი ემბრიონი გამოიყენება და იმის გამო, რომ არსებობს გამოუყენებელი ემბრიონები, ზოგიერთი წყვილი მიმართავს მათი გაყინვის მეთოდს შემდგომი გამოყენებისთვის ან დონაციის მიზნით.

ემბრიონების გაყინვა სამომავლოდ საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ კარგი ხარისხის ემბრიონები ინ-ვიტრო განაყოფიერების ან ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექციისთვის კვერცხუჯრედების აღების პროცედურის განმეორებით შესრულების საჭიროებისა და ფერტილობის წამლების მიღებასთან დაკავშირებული დისკომფორტის გარეშე. პროცესი წყვილს მათი ჯანმრთელი, ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლის შედეგად მიღებული და გამოუყენებელი ემბრიონების კრიოკონსერვაციის საშუალებას აძლევს.

გაყინული ემბრიონების კრიოკონსერვაცია ხორციელდება ყველა იმ პაციენტის დაახლოებით 60%-თან, რომლებიც ინ-ვიტრო განაყოფიერების მეთოდს იყენებენ. გაყინული ემბრიონების გადატანა ეწოდება პროცესს, როდესაც თქვენს დასაორსულებლად გამოიყენება თქვენი საკუთარი გაყინული ემბრიონები. თქვენი მენსტრუალური ციკლის სათანადო დროს, ხდება თქვენი გაყინული ემბრიონების გალღობა და თქვენი საშვილოსნოს ღრუში გადატანა.

პაციენტის მომზადება გაყინული ემბრიონების გადასატანად მოიცავს სისხლის ანალიზებსა და ულტრაბგერით გამოკვლევებს მისი მენსტრუალური ციკლის სათანადო დროის განსაზღვრისთვის, ემბრიონ(ებ)ის გადასატანად. ზოგიერთი პაციენტისთვის ასევე შეიძლება რეკომენდირებული იყოს ჰორმონალური მედიკამენტის მიღება ემბრიონის გადასატანად. გაყინული ემბრიონების გადატანისთვის არაა საჭირო სრული ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლი და საჭიროა ნაკლები (ან არაა საჭირო) ჰორმონალური პრეპარატები ბუნებრივი გაყინული ემბრიონების გადატანის შემთხვევაში.

რეპროდუქციის სკანდინავიურ ცენტრში მრავალი წლის განმავლობაში მრავალი სიცოცხლე შეიქმნა გაყინული ემბრიონების გადატანის შედეგად. საშუალო ეფექტურობის მაჩვენებელია დაახლოებით 35-40%, მაგრამ ეს ძირითადად დამოკიდებულია ქალის ასაკზე ემბრიონების გაყინვის მომენტში.