ინ-ვიტრო განაყოფიერება

ivf-icsi ორსულობის მისაღებად საჭიროა მოხდეს ოვულაცია, კვერცხუჯრედის გადმოსვლა საკვერცხიდან და შერწყმა სპერმატოზოიდთან. ბუნებრივი პროცესის დროს განაყოფიერება ხდება ფალოპის მილში. პროცესს, როდესაც კვერცხუჯრედის სპერმით განაყოფიერება ხდება სხეულის გარეთ, ლაბორატორიაში, ეწოდება ინ ვიტრო განაყოფიერება (IVF).
პირველი ბავშვი ამ პროცესით სინჯარაში შეიქმნა და ამიტომაც „სინჯარის ბავშვის“ სახელითაა ცნობილი. IVF უნაყოფობის მკურნალობის ეფექტურ დამხმარე რეპროდუქციულ მეთოდად ითვლება, რომლის დროსაც ხდება ქალის საკვერცხეების სტიმულირება გონადოტროპინებით. სტიმულაციის შემდეგ ხდება საკვერცხეების ფოლიკულებიდან კვერცხუჯრედების ასპირაცია. მიღებული კვერცხუჯრედების განაყოფიერება ხდება ემბრიოლოგიური ლაბორატორიის ფარგლებში პარტნიორის ან დონორის სპერმით. ამ პროცედურის შედეგად მიღებული ემბრიონების (საუკეთესო ხარისხის 1, 2 ან 3) გადატანა ხდება ქალის საშვილოსნოს ღრუში.

ინ ვიტრო განაყოფიერების ეტაპები

ინ ვიტრო განაყოფიერება მოიცავს რამდენიმე ეტაპს: საკვერცხეების კონტროლირებად ჰიპერსტიმულაციას, საკვერცხეების ფოლიკულებიდან კვერცხუჯრედების ასპირაციას, მიღებული კვერცხუჯრედების განაყოფიერებას, მიღებული ემბრიონების გადატანას საშვილოსნოს ღრუში. საკვერცხეების კონტროლირებადი ჰიპერსტიმულაციის ბევრი პროტოკოლი არსებობს. პაციენტისთვის მისი შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად. საკვერცხეების ჰიპერსტიმულაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პროტოკოლზე და პაციენტის ინდივიდუალურ პასუხზე სტიმულაციაზე, რიც კონტროლიც ხდება ვაგინალური ულტრაბგერითი მონიტორინგების საშუალებით. დამაკმაყოფილებელი ზომის ფოლიკულების მიღების შემდეგ ინიშნება საკვერცხეების ფოლიკულების ასპირაცია.
ზოგადი ანესთეზიისა და ულტრაბგერითი მონიტორინგის ქვეშ, საკვერცხიდან ტრანსვაგინალური მიდგომით სპეციალური ნემსით ხდება ფოლიკულური სითხის ასპირაცია. ეს პროცედურა 15-20 წუთს გრძელდება. ემბრიოლოგი ფოლიკულური სითხიდან მიკროსკოპის ვეშ გამოყოფს კვერცხუჯრედებს. იმავე დღეს პარტნიორმა სპერმის ნიმუში უნდა ჩააბაროს პროცედურისთვის, რომელიც ლაბორატორიაში დამუშავდება და მომზადდება სტანდარტული ინსემინაციისთვის ან სპერმის ინტრაციტოპლაზმური ინექციისთვის. ყოველდღიურად ემბრიოლოგი აფასებს ემბრიონების განვითარებას. 2-3 დღის ან 5-6 დღის ემბრიონების გადატანა ხდება საშვილოსნოს ღრუში წვრილი კათეტერის მეშვეობით და აბდომინალური ულტრაბგერითი კონტროლის ქვეშ. ეს უმტკივნეულო პროცედურაა. ემბრიონების გადატანიდან მე-14 დღეს კი კეთდება ორსულობის ტესტი.
რეპროდუქციის სკანდინავიური ცენტრი თავის პაციენტებს უზრუნველყოფს ეკონომიკურად ეფექტური მკურნალობით და ორიენტირებულია საუკეთესო ეფექტურობის მაჩვენებლის მიღებაზე.