ღირებულება და ხარჯები

cost რეპროდუქციის სკანდინავიური ცენტრი ინ-ვიტრო განაყოფიერების სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკაა საქართველოში, რომელიც ახორციელებს უშვილობის მკურნალობის მეთოდებთან დაკავშირებულ მომსახურებას საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად. უშვილობის მკურნალობის პროგრესული მეთოდები და ეფექტურობის მაღალი მაჩვენებელი, გამოცდილი და კვალიფიცირებული სპეციალისტები, მკურნალობის ხელმისაწვდომი ფასი და სამართლებრივი პრობლემების არარსებობა – ყოველივე ეს საქართველოს წყვილებისთვის სასურველ ადგილად აქცევს.
დამატებითი დეტალებისა და ფასებისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ადმინისტრაციულ პერსონალს.