ღირებულება და ხარჯები

cost რეპროდუქციის სკანდინავიური ცენტრი “IVF Georgia” ინ-ვიტრო განაყოფიერების სფეროში ერთ-ერთი წამყვანი და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კლინიკაა საქართველოში. კლინიკა თითოეულ პაციენტს სთავაზობს ინდივიდუალურ მიდგომასა და კომფორტულ გარემოს. საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით რეპროდუქციის სკანდინავიურ ცენტრს წარმატების მაღალი მაჩვენებელი გააჩნია.

სკანდინავიური ცენტრი “IVF Georgia” საქართველოში 2009 წლიდან მოღვაწეობს და პაციენტებს სთავაზობს ხელმისაწვდომ ფასებს მსოფლიო ბაზრის ფონზე.

ფასებისა და პროცედურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს ადმინისტრაციულ პერსონალს.