გაყინული ემბრიონების გადატანა (FET)

სრულ ციკლში მიღებული და გაყინული ემბრიონის გამოლღობა და გადატანა საშვილოსნოს ღრუში

გაყინული ემბრიონების გადატანა (FET)

გაყინული ემბრიონის გადატანა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ნაწილია, რომელიც გულისხმობს ინ-ვიტრო განაყოფიერების სრული ციკლის შედეგად მიღებული და გაყინული ემბრიონის/ემბრიონების გამოლღობას და გადატანას ქალის საშვილოსნოს ღრუში.


ინ-ვიტრო განაყოფიერებისას მიღებული ემბრიონის/ემბრიონების გაზრდა, და, საჭიროების შემთხვევაში, გაყინვა ხდება მათი განვითარების მე-2-3 ან მე-5-6 დღეს. 5-6 დღიან ემბრიონებს ბლასტოცისტები ეწოდება. 


ქალის საშვილოსნოს ენდომეტრიუმის მომზადებას გაყინული ემბრიონის/ემბრიონების გადასატანად საშუალოდ სჭირდება 2-4 კვირა. 


ორსულობის მიღების სიხშირე თანაბარია, როგორც, გაყინულ, ასევე, IVF ციკლში. 
ორსულობის დადგენა ხდება ემბრიონის/ემბრიონების გადატანიდან 10-12 დღეში.
 

ოპერაციის შესრულების დროს დაფიქსირდა შეცდომა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ საიტის ადმინისტრაციას.